WODROL NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.

ul. Misjonarskia 20
20-107 Lublin
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców (akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem KRS: 0000231402, NIP: 9462450400, REGON: 060015532 o kapitale: 50.000,00 zł.
Kontakt:
81 000 00 00
ul. Misjonarskia 20
20-107 Lublin